In harmonie met de natuur

Elk paneel binnen het bouwsysteem van NOVATOP wordt gemaakt van een boom uit het bos. Natuurlijk heeft iedere boom zijn eigen geschiedenis, die zich nu op natuurlijke wijze vermengt met de geschiedenis van mensen. Mensen die droomden van een mooie houten woning en die nu wonen en leven in dat statige ‘natuurlijke’ huis.

Wellicht is dit ook voor u het begin van uw nieuwe levensverhaal!

Hoe zorgt hout voor de bescherming van het milieu?

Hout is een hernieuwbare grondstof. Elke 108 seconden groeit in onze bossen hout voor een woning of ander gebouw. Hout is het enige bouwmateriaal dat gedurende zijn volledige levensduur, van groei tot productie en verwerking, meer CO2 (kooldioxide) absorbeert dan produceert.

Elke boom verwijdert CO2 uit de atmosfeer door middel van fotosynthese. Door de koolstof op te slaan in het hout, komt zuurstof vrij in de atmosfeer.

Kent u een betere, efficiëntere grondstof?

nvt_ilustrace-co2

 

Hoe draagt NOVATOP bij aan de bescherming van het milieu?

  • Wij werken met een duurzaam en ecologisch zuivere grondstof: hout uit duurzaam beheerde bossen. Door het principe van duurzaam bosbeheer wordt elke boom weer vervangen en nieuw geplant en blijft het groeiproces in stand. Wij verwerken hout uit Tsjechische sparren en doen dat volgens strenge milieuvoorschriften. Het productieproces voldoet aan de criteria van een hele reeks certificering, met inbegrip van de internationaal erkende PEFC- en Nature Plus-certificaten.
  • Hout is het enige bouwmateriaal dat de hoeveelheid CO2 vermindert. Het hout absorbeert meer CO2 (kooldioxide) tijdens zijn volledige levenscyclus dan nodig is voor de verwerking en productie. Dit in tegenstelling tot de productie van cement, baksteen of kalkbrandingsproces, waarbij een grote hoeveelheid gas vrijkomt.
  • 1 m³ Hout reduceert tot 250 kg CO2. Wanneer het gemiddelde brandstofverbruik 100-150 m³ hout per woning bedraagt en de levensduur van een gebouw tenminste 100 jaar is, wordt een significante hoeveelheid CO2 gereduceerd.
  • Jaarlijks verwerken wij meer dan 60.000 kubieke meter gezaagd hout en produceren wij ongeveer 1.300.000 m² panelen. Iedere m² absorbeert ongeveer 17 kg CO2 (kooldioxide). In een jaar tijd absorberen onze panelen en boards meer dan 22 miljoen kg CO2, wat overeenkomt met de hoeveelheid CO2 die wordt uitgestoten in een ongeveer 147 miljoen kilometer lange autorit. Men kan zeggen dat deze hoeveelheid CO2-reductie vergelijkbaar is met 3600 rondjes rond de aarde.

Voldoende overtuigende argumenten die pleiten voor het gebruik van hout voor duurzaam bouwen!

Hout in cijfers

Hout is een van de oudste bouwmaterialen: de mens gebruikte hout niet alleen al heel vroeg om te bouwen, maar ook voor de productie van gereedschappen en als energiebron. De meerderheid van de materialen die vandaag de dag worden gebruikt, zijn gemaakt van niet-hernieuwbare hulpbronnen en verbruiken tomeloos veel energie.

De Tsjechische Republiek staat op de 12e plaats in Europa wat betreft zijn hoeveelheid bossen (33,5%) en staat op de 4e plaats als u kijkt naar het houtvolume per 1 hectare (245,8 m³ / ha). Wat de jaarlijkse aanwas van hout per 1 hectare betreft, staat de Tsjechische Republiek op de zesde plaats (7,8 m³ / ha). De totale aanwas aan hout wat jaarlijks groeit in de Tsjechische bossen bedraagt ongeveer 18 miljoen kubieke meter. Hiervan wordt 14 tot 15 miljoen kubieke meter gebruikt. Dit betekent dat het houtaanbod jaarlijks toeneemt met tenminste 3 miljoen m³.

Iedere Europeaan staat jaarlijks bijna 1 m3 nieuw aangegroeid hout ter beschikking. Al 80 jaar groeit in Europa voor elk gezin, dat bestaat uit drie gezinsleden, 240 m³ hout, waarbij voor de bouw van hoogwaardige geïsoleerde woningen per woning 140m3 hout nodig is. Van de resterende 100 m³ hout kunnen meubels en tal van andere producten worden vervaardigd. Ook kan hout meerdere keren worden bewerkt en uiteindelijk na vele jaren worden gebruikt als brandstof.

Ook dient nog een ander kenmerk van onze bossen niet over het hoofd te worden gezien: hout is een uniek landschapselement voor recreatie, bescherming van de kwaliteit van het drinkwater en de bodem, als biodiversiteit, de productie van energie uit biomassa, enzovoorts.

Bron: http://www.novatop-system.cz